Jenis-Jenis Zakat dan Kadar Pembayaran

Jenis Zakat

Zakat Fitrah 


Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat Muslim, berapa pun usianya, statusnya, atau kekayaannya. Zakat ini harus dibayarkan di akhir bulan Ramadan atau sebelum salat Ied. Kepala keluarga diperbolehkan membayar sejumlah total zakat wajib seluruh anggota keluarga (termasuk bayi yang masih di dalam kandungan).

Zakat Maal (pada harta)

Zakat Maal adalah zakat yang dikeluarkan secara berkala sesuai dengan jumlah harta yang dimiliki seorang Muslim atau pun organisasi. Zakat ini wajib dilakukan oleh umat Muslim maupun organisasi yang telah mencapai nishab (batas minimum) dan terbebas dari utang serta kepemilikan atau haul (selama satu tahun).

Menyisihkan Aset untuk Zakat

Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau zakat profesi harus dibayarkan saat kita menerimanya. Banyak yang lebih suka membayar zakat dengan mengakumulasikannya selama satu tahun, namun disarankan untuk membayar zakat begitu kita menerima penghasilan. Ada berbagai jenis aset yang terkena zakat penghasilan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Penghasilan dari bisnis

2. Honor profesional

3. Gaji dan bonus

4. Penghasilan dari barang sewaan

5. Hasil panen

Zakat pada Aset

Zakat pada aset dibayarkan per tahun sesuai tempat di mana aset tersebut berada.

Beberapa aset yang harus disisihkan untuk zakat adalah:

1. Investasi real estate 

2. Saham, obligasi, reksa dana, komoditas

3. Tabungan dan dana pensiun 

4. Aset bisnis dan kapital lainnya 

Tingkat Perhitungan Zakat 

1. Sebesar 2,5% pada penghasilan dan aset umum 

2. Sebesar 5% pada pertanian yang memiliki sistem pengairan dengan peralatan mekanik (sumur, sprinkler, dan lainnya) 

3. Sebesar 10% pada pertanian yang memiliki sistem pengairan menggunakan air hujan 

4. Sebesar 20% pada komoditas yang dihasilkan dari alam (minyak, emas, perak, dan lainnya)

Tidak yakin berapa jumlah zakat yang harus Anda bayarkan tahun ini? Gunakan kalkulator zakat dari aplikasi Muslim Pro untuk menghitung zakat dengan mudah.

Setelah zakat terhitung dengan tepat, Anda juga bisa langsung menyalurkannya melalui Muslim Pro dan duithape di sini.

Selamat menunaikan zakat! Semoga ibadah zakat kita diterima oleh Allah SWT.

Referensi:

– The Ramadan Kareem “Ramadan Zakat 2019: Calculator, Rules (Whom to Give Zakat?)” https://www.theramadankareem.com/ramadan-zakat

– “Who receives Zakat? Who pays Zakat?” https://i.pinimg.com/originals/50/e4/89/50e48979a152c697766f56e3df6c6ee1.jpg

-“Do Muslims Pay Zakat only in Ramadan?” https://www.globalsadaqah.com/blog/muslims-pay-zakat-ramadan/